Система с принудително подаване на филтриран въздух Sundström

SR 500 е система за филтриране и подаване на въздух, захранвана от батерия, която заедно с филтрите и шлем SR 540 е част от системата за принудително подаване на въздух, одобрени в съответствие с EN 12941 и ЕN 12942. SR 500 е алтернативен вариант на филтриращо устройство във всички случаи, за които се изисква. Това се отнася особено за тежка, продължителна работа или работа при високи температури. Системата е снабдена с филтри и дихателен шланг, през който филтрираният въздух се доставя до шлема. Създаваното по-високо налягане в шлема предотвратява навлизането на замърсен въздух от околната среда. Системата се оборудва с два филтъра. Управлението се осъществява само с един бутон за включване, изключване и избор на работен статус.

Оборудвана с:
Шлем SR 540

  • Номинален защитен фактор ТН3.
  • Поликарбонатен, подвижен визьор.
  • Част от подавания въздух обдухва визьора и го предпазва от замъгляване.
 
Прахов филтър SR 510 (P3)

  • Предпазва от твърди и течни частици.
  • Отделя 99.997% от замърсяванията.
  • Осигурява 70% по-ниско съпротивление при дишане от изискванията на стандарта.
 
Химически филтър SR 515 (ABE1)

  • Предпазва от органични компоненти с точка на кипене над 650C, неорганични компоненти и киселинни газове и пари.

Вашето име (*)

Вашият E-mail (*)

Относно

Вашето съобщение (*)Всички полета със (*) са задължителни.