Дихателна защита

Средства за дихателна защита, системи за филтриране и подаване на въздух.

Полумаска SR 100 Sundström

 • Изработена от силикон.
 • Две клапи за издишване.
 • Регулируем еластичен ремък с V-образна форма и комфортна подложка за опора на главата.
 • Размери (M/L и S/M).
 • Съвместима с приложна единица за подаване на въздух под налягане SR 307.
 • В комплекта на маската е включен тест диск SR 322 за проверка на уплътняването и правилно съхранение, прахов префилтър SR 221, кърпичка за почистване SR 5226 и префилтър държач SR 5153.
 • ЕN 140:1998.
 Half_mask_SR_100
Каска с лицев щит SR 580 за системи за подаване на въздух SR500 Sundström

 • Номинален защитен фактор ТН3.
 • Поликарбонатен, подвижен визьор.
 • EN 166 1B39.
 • Каска EN 397, -30OC, LD, MM, 440 V.
 • Част от подавания въздух обдухва визьора и го предпазва от замъгляване.
 • EN 12941.
 SR_580_sundstrom
Система с принудително подаване на филтриран въздух Sundström

SR 500 е система за филтриране и подаване на въздух, захранвана от батерия, която заедно с филтрите и шлем SR 540 е част от системата за принудително подаване на въздух, одобрени в съответствие с EN 12941 и ЕN 12942. SR 500 е алтернативен вариант на филтриращо устройство във всички случаи, за които се изисква. Това се отнася особено за тежка, продължителна работа или работа при високи температури. Системата е снабдена с филтри и дихателен шланг, през който филтрираният въздух се доставя до шлема. Създаваното по-високо налягане в шлема предотвратява навлизането на замърсен въздух от околната среда. Системата се оборудва с два филтъра. Управлението се осъществява само с един бутон за включване, изключване и избор на работен статус.

Шлем SR 540

 • Номинален защитен фактор ТН3.
 • Поликарбонатен, подвижен визьор.
 • Част от подавания въздух обдухва визьора и го предпазва от замъгляване.

Прахов филтър SR 510 (P3)

 • Предпазва от твърди и течни частици.
 • Отделя 99.997% от замърсяванията.
 • Осигурява 70% по-ниско съпротивление при дишане от изискванията на стандарта.

Химически филтър SR 515 (ABE1)

 • Предпазва от органични компоненти с точка на кипене над 650C, неорганични компоненти и киселинни газове и пари.
Sundström_setSR_510_P3SR_515_ABE1
Химически филтър SR 297 (ABEK1) Sundström

 • Осигурява защита срещу органични компоненти с точка на кипене над 650C, неорганични компоненти, киселинни газове и пари и амоняк.
 • EN 143:2000, EN 14387:2004.
 SR_297_ABEK1
Прахов филтър SR 510 (P3) Sundström

 • Предпазва от твърди и течни частици.
 • Отделя 99.997% от замърсяванията.
 • Осигурява 70% по-ниско съпротивление при дишане от изискванията на стандарта.
 • EN 143:2000, EN 14387:2004.
 SR_510_P3
Премиум и Премиум Плюс комплекти с прахов и химически филтър Sundström

Състои се от:

 • полумаска SR 100 M/L.
 • прахов филтър SR 510 (Р3).
 • химически филтър SR 217 – А1 в Премиум комплекта или химически филтър SR 297 (ABEK1) в Премиум Плюс комплекта.
 • прахов префилтър SR 221 – 5 бр.
 • тест диск SR 322.
 • почистваща кърпичка SR 5226.
 • кутия за съхранение.
 • префилтър държач SR 5153.
 premium_plus_pack_Sundström

Вашето име (*)

Вашият E-mail (*)

Относно

Вашето съобщение (*)Всички полета със (*) са задължителни.